CLEMON - recrutare - selecţie - plasare forţă de muncă
/ prima pagină /
Formator - Baia Mare, 09.12.2019, ora 17:00
 •  

  Un FORMATOR este un specialist care concepe, proiectează, organizează şi susţine un curs în domeniul său de expertiză. Profesia este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului prin codul COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) 242401.

  Conform Codului Ocupaţiilor din România, FORMATORUL este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

  Potrivit Art. 28, alineatul 2 din OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, programele de formare profesională destinate adulţilor pot fi realizate doar de către persoanele care deţin studii de specialitate corespunzătoare programei de pregătire a cursului şi fac dovada pregătirii specifice necesară pentru a putea efectua activităţi de instruire ale adulţilor.

  Prin urmare, FORMATORUL este persoana care are dreptul, potrivit legislaţiei din România, să susţină cursuri sau stagii de formare destinate adulţilor, cu condiţia să îndeplinească cerinţa de a fi specialist în domeniul pe care doreşte să facă instruirea.

  Cerinţa absolut obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească un formator este aceea de a fi specialist în domeniul lui de activitate. Această specializare se poate demonstra prin deţinerea unei diplome în domeniul de activitate. În urma parcurgerii acestui curs, formatorul va dobândi abilităţile de a organiza şi pregătii activitatea de formare, de a susţine teoretic şi practic activitatea prin utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice, de a evalua cunoştinţele participanţilor şi de a monitoriza, asigurând calitatea programelor de formare.

   

  Unităţile de competenţă dobândite în urma participării la curs:

  - Pregătirea formării

  - Realizarea activităţilor de formare

  - Evaluarea participanţilor la formare

  - Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare

  - Marketing-ul formării

  - Proiectarea programelor de formare

  - Organizarea programelor de formare

  - Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare


  Durata cursului: 4 - 5 săptămâni 

  Orarul se stabileşte împreună cu lectorul şi cursanţii la demararea cursului. Întâlnirile au loc începând cu orele 17:00

   

  Acte necesare înscrierii:

  - Copie CI

  - Copie după ultimul act de studiu (minim diplomă de licenţă)

  - Copie certificat de naştere

  - Copie certificat de căsătorie/ sentinţă de divorţ (dacă este cazul)

  Condiţii de acces: Absolvent de învăţământ superior 

   

  Perioadă înscriere: 02.12.2019-09.12.2019

  Domeniul cursului: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport 

  Data începerii cursului: 09.12.2019

  Durata cursului: 108 ore 

  Locație: Baia Mare, jud. Maramureş

  Detalii locație: str. Progresului, nr. 35A

  Calificarea: FORMATOR

  Persoană contact: Cristina Csorba

  Mobil: 0744424297

  E-mail contact curs: cursuri@clemon.ro

  Preț: 500 RON 

  Reduceri de 10% pentru grupuri

   

  Certificatele eliberate la absolvirea cursului de Formator au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi Justiţiei sociale, precum şi Ministerul Educaţiei Naţionale, conform Ordonanţei Guvernului României nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată. Cursul este acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), fosta CNCFPA.

   

  Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon: 0262-225.381, 0362-417.808, 0744-424.297, la adresa de e-mail: cursuri@clemon.ro, sau la sediul societăţii Clemon, str. Progresului, nr. 35 A, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 17:30.

   

Detalii de contact

S.C. CLEMON S.R.L.
Adresă:

Baia Mare, Maramureş, România

Telefon:

0362 417 808

FAX:

0362 814527

Mobil:

0744 424 297

E-mail:

Mail Recrutare

Formular de contact