CLEMON - recrutare - selecţie - plasare forţă de muncă
/ prima pagină /
Manager proiect - Baia Mare (grupă în formare) - începutul lunii OCTOMBRIE
 •  

  Cursul de Manager de proiect se adresează tuturor celor interesaţi să acumuleze cunoştinţe şi tehnici necesare pentru managementul de proiecte şi să-şi dezvolte abilităţi practice, utile pentru rezolvarea problemelor specifice managementului proiectelor.

  Managerul de proiect coordonează şi întegrează activităţile de-a lungul unor multiple linii funcţionale (operaţionale) şi trebuie să aibă aptitudini de comunicare interpersonală puternice, fiind familiarizat cu activităţile din fiecare departament, colaborând cu managementul superior, managementul funcţional, clienţii şi multe alte grupuri.


  Cursul Manager de proiect este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cod COR 242101 şi este un program de perfecţionare ce se adresează tuturor celor interesaţi să acumuleze cunoştinţe şi tehnici necesare pentru managementul de proiect şi să-şi dezvolte abilităţi practice, utile pentru rezolvarea problemelor specifice managementului proiectelor.

  Managerul de proiect este persoana desemnată să coordoneze, verifice, coreleze activităţile întregii echipe de proiect, fiind responsabilul delegat pentru asigurarea succesului general al proiectului, în cadrul tuturor etapelor de desfăşurare a cestuia şi pe toată perioada de implementare, chiar şi în perioada ex-post a poiectului.


  Cursul se adresează:

  • Persoanelor care îşi încep o carieră de manager de proiect independent;
  • Membrilor echipei de proiect, persoanelor implicate în implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă şi tuturor celor care doresc să dobândescă cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de proiect;
  • Managerilor de Proiect cu studii superioare şi experienţă în domeniul managementului care vor să obţină acreditarea ANC;
  • Specialişti sau coordonatori ai departamentelor de dezvoltare, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale, ai IMM-urilor sau membrilor ONG care accesează Fonduri Structurale;
  • Absolvenţilor de studii superioare, masteranzilor, care doresc o specializare cu şanse de a-şi găsi un loc de muncă;


  Unităţile de competenţă dobandite în urma participării la curs:


  - Stabilirea scopului proiectului;

  - Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;

  - Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;

  - Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;

  - Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;

  - Managementul riscurilor;

  Managementul echipei de proiect;

  - Managementul comunicării în cadrul proiectului;

  - Managementul calităţii proiectului;


  Durata cursului: 4 săptămâni

   

  Orarul se stabileşte împreună cu lectorul şi cursanţii la demararea cursului. Întâlnirile au loc începând cu orele 17:00.

   

  Acte necesare înscrierii

  - copie CI

  copie după ultimul act de studiu

  copie după certificat de naştere

  copie după certificat de căsătorie/sentinţă de divorţ (dacă este cazul)


  Condiţii de acces: 

  - Studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă

   

  Perioada înscriere: până la formarea grupei 

  Domeniul cursului: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport 

  Data începerii cursului: la începutul lunii OCTOMBRIE

  Durata cursului: 60 ore 

  Locație: Baia Mare, jud. Maramures

  Detalii locație: str. Progresului, nr. 35A

  Calificarea: Manager proiect 

  Persoană contact: Cristina Csorba

  Telefon: 0262-225.381

  Mobil: 0744-424.297

  E-mail contact curs: cursuri@clemon.ro

  Preț: 800 RON 

  Reduceri de 10% pentru grupuri

   

  Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon: 0262-225.381, 0362-417.808, 0744-424.297, la adresa de e-mail: cursuri@clemon.ro, sau la sediul societăţii Clemon, Baia Mare, strada Progresului, nr. 35 A, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 17:30.

Detalii de contact

S.C. CLEMON S.R.L.
Adresă:

Baia Mare, Maramureş, România

Telefon:

0362 417 808

FAX:

0362 814527

Mobil:

0744 424 297

E-mail:

Mail Recrutare

Formular de contact